Synopsis

Onze ervaring eindigt niet bij de voor ons zichtbare wereld. We voelen gelaagdheid als we het heelal inkijken of zoals we die onder onze huid ervaren. Het is daar niet stil, het is in beweging en het maakt geluid.
Om zich hierin te verplaatsen maakt de wetenschap modellen, de religie bedient zich van rituelen. Als beeldend kunstenaar druk ik deze betrokkenheid uit in mijn animaties.
Zo geven de animaties een gevoel van voortdurende verandering. Ze roepen verschillende sferen op. Nu eens de sfeer van ruimte, dan weer de sfeer van een microstructuur of groei.
De vormen ontstaan meestal vanuit, bewegen in of verdwijnen naar een matrix. Matrix met de betekenis van stam of oorsprong.

De eerste serie animaties heeft de titel "M-M-M Transforms in black and white". Het gaat hier over onze meso- of midden-entiteit in relatie tot micro- en macrowerelden.
Het zijn beelden op het grensvlak van het materiële en immateriële die de kracht van reflectie dragen.
Deze animatie is het eerste van een drieluik:

  1. M-M-M-Transforms in Black and White (gaat uit van een metafysische beleving)2005-2006

 Hierna volgen:

  1. The Physics in Nacre and Pink (gaat meer van een fysieke ervaring)2006-2007
  2. Irreducible Systems in Green, Nacre and Pink (in deze animaties komen de metafysische en de fysische ervaring samen en communiceren de beelden/vormen als een geheel, een systeem ). 2007--

Met 3-D programma’s animeer ik elementaire vormen naar willekeurige, organische vormen. Beeldende elementen, zoals transparantie, gelaagdheid en licht geven aan de animaties een bijzondere expressie. De animaties duren gemiddeld drie tot vier minuten. Verstilde beelden wisselen zich af met trage en snellere bewegingen.
De vormen komen op uit een punt of uit een matrix, bewegen daarbinnen en gaan over naar een willekeurige ordening. Matrix wil zeggen, oorsprong, ordening zonder hiërarchie. De vlakken en volumes zijn in grijstinten, die variëren van zeer licht naar donker, vaak gezien vanuit een frontaal standpunt.

Het geluid bij de animaties is gecomponeerd door Michèl Koenders (componist elektronische muziek). Uitgangspunt was hierbij niet het synchroon zijn van beeld en geluid. Wel moet het de ruimte om het beeld “vullen” en vandaar uit  kan het wel of niet samengaan met de veranderingen en bewegingen.
Translation Follows

Willem Willemse is geboren en getogen op het platteland bij Tilburg. Na zijn studie Biologie in Utrecht heeft hij daar een aantal jaren gewerkt aan de Universiteit als plantenecoloog waarna hij zich is gaan toeleggen op Schilderen.

De eerste jaren van zijn carière als schilder is zijn werk voornamelijk figuratief en in zeer harde Neonkleuren.
De jaren daaropvolgend maakte de figuratie langzaam plaats voor meer abstracte en krachtige vormen. De felle kleuren vervagen niet, maar maken langzaam plaats voor transparantie en transluciditeit.

Het klinkt als een cliché als je zegt dat Licht het belangrijkste element in WW's werk wordt. Zo belangrijk dat hij gaat werken op grote kunststof platen met transparante acrylaten (de plastica's) om het licht optimaal te laten spelen met zijn transparante vormen. Door de telkens veranderende lichtval brengt hij daadwerkelijk beweging in zijn doeken.

De laatste op de computer gemaakte werken zijn dan ook niet meer dan een logische stap in WW's ontwikkeling. Een ontwikkeling die hij bijna met een wetenschappelijke precisie maakt. Er zijn weinig kunstenaars die de computer enkel als palet gebruiken. De meesten gebruiken de computer om beelden te manipuleren. WW gebruikt de computer enkel om zijn transparante vormen te creëren en vervolgens te manipuleren, te laten bewegen, dansen, botsen of samensmelten.

Vandaar ook dat ik WW zie als een schilder in zuiver Hollandse traditie. Een traditie van Hollands Licht en luchten.


Willem Willemse was born and raised at the countryside near Tilburg (Netherlands). He studied Biology in Utrecht and after a brief career as a plant-ecologist at the University of Utrecht he started painting.

During the first years of his career as a painter WW's work was more or less figurative, his palet very colorfull. Neonlike if you wish.
Over the next few years, figuration slowly made place for strong abstract forms and shapes. And the bright colors didn't fade but they slowly dissapeared. and transparancy and tranlucence set in.

It sounds like a cliché if you say that light became the most important element of WW's work. So important that he starts working on large polyester sheets and paints with transparant acrylic paint (he calls them plastica's) to give the light the full opportunity to play with his transparant shapes. Due to the ever changing light he succeeds in creating motion in his paintings.

Therefore his latest computer based works are no less than a logical step in ww's development. A develpment with an almost scientific precision. There are few artists who use the computer only as a palet. Most of them use the computer to manipulate images. WW uses digital technique to create his transparant shapes and then to manipulate them, make them dance, collide or melt hem together.

For all these reasons I think Willem Willemse is a painter in the true Dutch tradition. A tradition of Dutch light and skies.

Henk Buijsen

Voor meer informatie/more information:

Atelieradres: Antonlaan 84 Zeist
The Netherlands
tel: 0031-6 18159672